Een lening zonder BKR toetsing

De reden om te besluiten een lening af te sluiten kan allerlei oorzaken hebben, maar vaak ligt er een bepaalde noodzaak aan ten grondslag. De meest voorkomende leningen die worden afgesloten zijn een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een hypotheek om de woning mee te financieren. Consumenten die een lening afsluiten worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie en ook zal de kredietverstrekker van de lening aan het BKR achterstanden in de betalingen doorgeven die vervolgens geregistreerd worden. Er kan een probleem ontstaan op het moment dat er een lening noodzakelijk is, maar dat er een achterstandscodering bij het BKR geregistreerd staat. In dat geval zal er gezocht moeten worden naar een mogelijkheid voor een lening zonder BKR toetsing. In het vervolg van dit artikel zal uitgebreid worden ingegaan op het aanvragen en afsluiten van een lening zonder BKR toetsing.

Toetsing BKR
Bij het aangaan van een lening zal door de potentiële kredietverstrekker gecontroleerd worden wat er bij het BKR geregistreerd staat over de betreffende consument. Er wordt als het ware door de kredietverstrekker getoetst bij het BKR of het verantwoord is om een lening te verstrekken aan de consument of niet. In dat opzicht kan er dus geweigerd worden om een lening te verstrekken. De consument heeft mogelijkheden om op zoek te gaan naar een lening zonder een BKR toets, maar zal er dan wel rekening mee moeten houden dat de voorwaarden waaronder de lening zonder BKR toetsing wordt verstrekt minder gunstig zal zijn.

Opties lening zonder BKR toetsing
Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot het afsluiten van een lening zonder BKR toetsing, waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden tussen een lening waarin er daadwerkelijk geld verstrekt word of meer een verkapte lening. Hieronder zullen de opties puntsgewijs worden benoemd en nader toegelicht.
• Een van de mogelijkheden is op zoek te gaan naar kredietverlenende instellingen die specifiek gericht zijn op consumenten die niet willen dat er een toetsing bij het BKR plaatsvindt. Een lening verstrekken zonder toetsing bij het BKR betekent wel dat de kredietverstrekker een bepaald risico neemt en daarom zijn de voorwaarden van de lening in elk geval strenger en zal de rente die betaald moet worden hoger zijn.
• Een manier van lenen waarbij de consument geen geld in handen krijgt maar wel het product wat het doel van een lening zou zijn geweest is ook een optie en dat wordt dan ook wel huurkoop of kopen op afbetaling genoemd, waarbij er wel een onderscheid te maken is. Bij kopen op afbetaling wordt de consument direct eigenaar, maar bij huurkoop niet. Bij bedrijven die huurkoop aanbieden kan dus een verkapte lening zonder BKR toetsing gerealiseerd worden.
• Als er een moment komt dat er geen tijd is om andere bewegen te bewandelen om aan een lening te komen is het een optie om naar een pandjeshuis te gaan om daar bepaalde goederen te belenen. Het grote voordeel is dat de consument direct een bedrag in handen krijgt en er geen BKR toetsing plaatsvindt.

Lening zonder BKR toetsing
De consument die een reden heeft om op zoek te gaan naar een lening zonder BKR toetsing zal zich wel moeten realiseren dat er voldoende financiële ruimte is om een nieuwe lening aan te gaan. Door een overzicht te maken van alle maandelijkse inkomsten en uitgaven te maken kan er een goed beeld van de bestedingsruimte verkregen worden. Als blijkt dat er geen bestedingsruimte is dan is het verstandig om de noodzaak van de lening zonder BKR toetsing nog eens te overwegen.

This entry was posted in particulier geld lenen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *