Lening afsluiten met een BKR codering

Elk persoon heeft zo zijn eigen reden om een lening af te sluiten, of het nu gaat om het aanschaffen van duurzame producten of dat er sprake is van een noodsituatie. In normale situaties zal er geen enkel tegenwerking worden ondervonden als er een aanvraag wordt ingediend voor een lening. Dit gaat echter niet op voor gevallen waarin de consument een lening wil aanvragen terwijl er sprake is van een BKR codering. In een dergelijke situatie zal de kredietverlenende instelling niet staan te springen om een lening te verstekken en dan ook vaak tot weigering overgaan. Voor het aanvragen van lening met BKR codering zal er meer moeite worden gedaan om het gerealiseerd te krijgen. In dit artikel zal het kunnen afsluiten van een lening met BKR codering centraal staan.

BKR codering
Er is sprake van een BKR codering als een kredietverlenende instelling bijvoorbeeld aan het Bureau Krediet Registratie te kennen heeft gegeven dat er bij een lening achterstanden zijn ontstaan in de aflossing van de lening. Een BKR codering maakt het moeilijker om ergens anders opnieuw een lening aan te vragen, vooral ook omdat een codering pas vijf jaar na de gehele aflossing van de lening verwijderd wordt uit het registratiesysteem van het BKR. De kredietverlenende instelling moeten bij het aanvragen navraag doen bij het BKR om te kijken of er leningen zijn en wat daarvan het betaalgedrag is geweest.

Opties lenen met BKR codering
Er zijn meerdere opties denkbaar waarop er toch geld geleend kan worden ondanks dat er sprake is van een BKR codering. Deze opties kunnen voor de hand liggend zijn, maar er zijn ook creatieve manieren denkbaar om te lenen met BKR codering. Hieronder zal een toelichting worden gegeven op de mogelijkheden.
• De meest voor de hand liggende manier is om op zoek te gaan naar een geldverstrekker die bereid is geld te lenen met BKR codering. Er zijn wat betreft steeds meer aanbieders van leningen die zich daarop richten dus er is een redelijk aanbod.
• Nadeel van deze mogelijkheid is dat de voorwaarden vaak strenger zijn en er daadwerkelijk direct actie wordt ondernomen bij het uitblijven van een betaling. Ander nadeel is de relatief hogere rente die betaald moet worden.
• In enkele situaties is het mogelijk om een sociaal krediet aan te vragen bij de gemeente. De gemeente kan besluiten ondanks een BKR codering toch een sociaal krediet te verstrekken. Voordeel hiervan is dat er normale voorwaarden gesteld worden en dat rente marktconform is.
• Huurkoop kan een optie zijn als de oorspronkelijke bedoeling van de lening is om een auto aan te schaffen of een van de duurzame producten die in het huishouden worden gebruikt. Men moet zich hierbij alleen realiseren pas eigenaar te worden nadat de laatste aflossing is voldaan.
• In nood zitten en direct geld nodig hebben is geen pretje en daarom kan er reden zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden die een pandjeshuis te bieden heeft. Men kan daar goederen belenen en het voordeel is dat er direct geld wordt uitgekeerd met of zonder BKR codering.

Lenen met BKR codering
Men moet zich wel afvragen of het lenen met BKR codering verstandig is in de gegeven omstandigheden en daarom is het raadzaam om te onderzoeken wat de bestedingsruimte per maand is om aan een aflossing van een lening met BKR codering te kunnen voldoen. Als er geen bestedingsruimte overblijft dan is het echt niet verstandig om een lening te nemen of men moet al mogelijkheden zien om op andere maandelijkse uitgaven te bezuinigen.

This entry was posted in particulier geld lenen and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *